NAgłowek dla wydruku
Zapraszam do kontaktu: 792-741-283 lub na e-mail trener@sztukowski.pl

O Stowarzyszeniu

 Serdecznie witam w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Trenerów Osobistych i Fitness, którego jestem założycielem.

 Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, które ma na celu:

- promowanie zdrowego trybu życia, opartego na zasadach zdrowego odżywiania się oraz ruchu wykonywanego w ramach uprawiania sportów, w tym - w szczególności - sportów siłowych i fitness 

- ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom

- wspierania upowszechniania kultury fizycznej

- działanie na rzecz poprawy standardów pracy Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness w klubach, siłowniach, etc. 

- działanie na rzecz promowania Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness

- działanie na rzecz promowania klubów, siłowni, klubów fitness, etc., zapewniających wysoką jakość świadczonych usług, w tym, w szczególności, w zakresie współpracujących z profesjonalnymi, posiadającymi stosowne uprawnienia potwierdzone certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc., Trenerami Osobistymi i Instruktorami Fitness

-działanie na rzecz promowania współpracy pomiędzy klubami fitness, siłowniami, etc., z profesjonalnymi, posiadającymi stosowne uprawnienia potwierdzone certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc., Trenerami Osobistymi i Instruktorami Fitness

- działanie na rzecz samodoskomalenia zawodowego przez Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness

- działanie na rzecz uzuskiwania zaświadczeń o umiejętnościach zawodowych oraz możliwość odbycia praktyk w zawodzie dla Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness

- działanie na rzecz podwyższenia jakości klubów fitness oraz wellness

- badanie jakości obsługi klienta w klubach fitness

- ostrzeganie o nieuczciwych praktykach konkretnych klubów fitness w Polsce

- informawanie o klubach spełniających wymogi dobrego klubu fitness

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Stowarzysznie realizuje swoje cele przez:

- organizowanie wykładów, imprez, prelekcji, szkoleń, warsztatów, zawodów sportowych, obozów sportowych, etc., promującyhc zdrowy tryb życia opsrty na usystematyzowanej diecie oraz uprawianiu sportu, w tym, w szczególności, sportów siłowych i fitness

- organizowanie szkoleń, wykładów, prelekcji, etc., dla Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness, których celem będzie doskonalenia zawodowe Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness

- współpracę z klubami fitness, siłowniami, etc., które nawiązały współprace z profesjonalnymi, posiadającymi stosowne uprawnienia Trenerami Osobistymi i Instruktorami Fitness

- nawiązwyanie współpracy z wszelkiego rodzaju podmiotami mogącymi przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia

- umożliwianie odbycia praktyk zawodowych dla początkujących Trenerów Osobistych i Instruktorów Fitness